Kto odpowiada za kradzież samochodu, kiedy przebywa na terenie warsztatu samochodowego?

Data dodania:
Kategoria: Motoryzacja
Ocena
0.00

W sytuacji, kiedy oddajesz swój samochód do mechanika, narażasz się na pewne ryzyko, w szczególności, gdy nie znasz osoby, które to auto przejmuje. Samochody często są kosztowne, mogą to być setki tysięcy złotych bądź nawet miliony. Jednak problemów z pozostawionym w warsztacie samochodowym autem może być dużo. Warto zatem wiedzieć, jaki obowiązek ma właściciel warsztatu i za co odpowiada. Zapraszamy!

Obowiązek przestrzegania terminu naprawy przez warsztat!

Kłopoty warsztatu mogą być podyktowane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w umówionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za samochód w takiej sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce odpowiada za uszkodzenie czy też stratę przedmiotu świadczenia, chyba że strata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także, gdyby świadczenie zostało wykonane w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za przekazany mu samochód w przypadku opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu zrealizowania usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Naprawa samochodu została źle wykonana!

Często ma miejsce wadliwe przeprowadzenie usługi naprawy, co może owocować dalszym uszkodzeniem pojazdu. Odpowiedzialność w tej sytuacji określona jest w dwóch reżimach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim nadana jest przez przepisy prawa. Odpowiedzialność wynikająca z umowy oznacza, że za naprawienie szkody w wyniku nienależytego wykonania bądź niewykonania zadania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, gdy szkody pojawiły się w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za powierzony samochód na podstawie przepisów rękojmi w sytuacji wykonania naprawy. Są one opisane w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Gdy w trakcie użytkowania samochodu w czasie do 2 lat od naprawy spostrzeżone zostaną pewne wady, klientowi przysługiwać będą roszczenia z tytułu rękojmi. Domniemywa się w takim przypadku, że wada była już w chwili wydania samochodu właścicielowi. Klient może wówczas żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, którą chciałby uzyskać i jest to wiążące dla warsztatu.

Warsztat samochodowy odpowiada za skradziony samochód!

Gdy podpisujesz umowę z mechanikiem na naprawę Twojego samochodu, to łączy ona w sobie cechy umowy o przechowanie pojazdu, jak i również umowy o dzieło. Oznacza to, że warsztat samochodowy jest zobowiązany oddać Ci samochód w stanie nienaruszonym, a w razie kradzieży, zostanie obarczony właściciel warsztatu, chyba że jest w stanie udowodnić, że samochód był zamknięty oraz właściwie zabezpieczony, a klucze i dokumenty schowane przed osobami trzecimi!

Tagi
Oceń Artykuł
Komentarze
Wszystkich: 0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Artykuły z tej kategorii
Na czym polega praca w wulkanizacji?
Data dodania: